Pro Search AS har sin kjernekompetanse innen rekruttering, rådgivning og HR! Vi har lang erfaring med rekruttering til alle nivåer, men spesielt innen ledere, mellomledere og fagspesialister. Etter mange års arbeid med forskjellige kunder, har vi opparbeidet oss meget god forståelse for ulike bransjer og organisasjoner. Vi vet derfor godt hva som skal til for å bygge opp gode og sunne arbeidsmiljøer, som presterer. Vårt nettverket er stort! Vi vet hvor og hvordan vi finner de rette kandidatene innenfor de ulike bransjene.

Hos Pro Search AS legger vi vekt på at kandidaten skal ha den kunnskap og erfaring det er krav om til en stilling, men minst like viktig er at kandidaten har evner til å tilpasse seg endringer som kommer (for de kommer) samt egenskapene som skal til for å lykkes i stillingen.

Vi er alltid to rådgivere på alle våre oppdrag. På denne måten sikrer vi kvalitet og profesjonalitet overfor kunde og kandidat.

Search/headhunting

Når det er behov for diskresjon rundt en ansettelsesprosess, henvender vi oss til potensielle kandidater som normalt ikke vil respondere på en annonse. Vi tilbyr search i tilfeller der tilfanget av kandidater ikke er tilstrekkelig, f.eks spesialister som i et presset marked kan være vanskelig å tiltrekke seg. Pro Search’s rådgivere har et stort nettverk i norsk næringsliv, og benytter seg ofte av dette i slike prosesser.

Annonsert rekruttering

Annonsering på print og i digitale medier kan være en foretrukket metode for å tiltrekke seg aktuelle kandidater i forbindelse med rekruttering. For å sikre et godt resultat av en annonsert rekruttering er det ønskelig at stillingen er attraktiv for mange potensielle kandidater. Bedriften det skal rekrutteres til bør være kjent og ha et godt rennommé. Samtidig bør bedriften ha et ønske om å profilere seg i media.

Kvalitetsikring av finalekandidater

I slike prosesser vil våre oppdragsgivere kjenne til kandidaten(e) eksempelvis fra egen annonsering eller nettverk. Det kan også være interne kandidater hvor en objektiv vurdering er ønskelig opp mot eksterne kandidater. Pro Search gjennomfører også her en grundig prosess ved hjelp av utvalgte metoder som evnetester, personlighetstester, strukturerte intervjuer og referansesjekk. Pro Search presenterer deretter en skriftlig vurdering og innstiling

Karriereveiledning

Pro Search vil i disse prosessene opptre som en objektiv samtalepartner for kandidater som er i en omstillingssituasjon. Det kan være nedbemanning, omorganisering eller bare et ønske fra kandidaten om en uavhengig samtale om sin videre karriere. Pro Search’s mål er å synliggjøre kandidatens kompetanse og personlige egenskaper for videre arbeid mot en ny karriere.

«Vi ble anbefalt Pro Search da vi skulle finne en ny økonomiansvarlig. Vi hadde aldri benyttet oss av et rekrutteringsselskap før, og var i utgangspunktet skeptiske. Men inntrykket vi sitter igjen med er veldig bra.

Pro Search imponerte på alle måter. De sparte oss for mange timers arbeid, var grundige og profesjonelle, tøffe og utfordrende i intervjuene. Vi er svært fornøyde med jobben de utførte. Jeg vil ikke være i tvil neste gang behovet melder seg. Jeg går rett på Pro Search.

Flere har spurt meg om det ikke hadde vært bedre å spare denne ekstrautgiften, kjøre ansettelsesprosessen selv. Men dette handler om både kompetanse og tidsbruk. Vi kunne ikke gjort den samme jobben. Det var verdt hver eneste krone.»

Bjarne Linnerud
Daglig leder
Herman Nilsen & Sønner as

«Vi søkte hjelp for å ansette en ny økonomimedarbeider, og valgte Pro Search etter en anbudsrunde med flere rekrutteringsselskaper. De fremsto grundige og troverdige, hadde en god presentasjon, og pris og referanser var også en del av vurderingen.

Vi forventet en god prosess, og fikk det. Det var mange søkere, vanskelig å velge. Men Pro Search sorterte kandidatene ryddig og effektivt, gjorde en fin jobb og leverte etter avtale. Vi samarbeidet bra underveis, og har også satt pris på oppfølgingen i etterkant av ansettelsen.

Som ingeniør- og entreprenørfirma blir vi nok aldri den store kunden av rekrutteringsselskaper, men dukker det opp et behov i framtiden, vil vi absolutt vurdere Pro Search igjen.»

Ole Petter Anvik
Daglig leder
Arne Olav Lund as

«Jeg har tidligere vært litt kritisk til headhuntere og deres «added value», men vil jeg gjerne fortelle at jeg har fått en langt mer positivt innstilling, etter en hyggelig og profesjonelt gjennomført prosess av dere.»

Heine Sebjørnsen
Porteføljeforvalter
Ustekveikja Energi AS

«Vi ble presentert for flere rekrutteringsbyråer, og jevnt over fremsto de som ganske like, både i presentasjon og pris. Pro Search ble valgt fordi de virket mest genuine og troverdige. Nå har vi brukt tjenestene deres i to og et halvt år. I perioden har jeg ansatt tre kjøpmenn og ca. 20 butikkmedarbeidere, og vi har ikke bommet på en eneste ansettelse. Pro Search har lært oss å legge mer vekt på andre ting enn bare erfaring og fagkunnskap. Med økt fokus på områder som personlighetstrekk og adferd treffer vi bedre, og i dagligvarebransjen ser vi effekten direkte på bunnlinja. Samtidig er samarbeidet tidsbesparende for oss. Jentene er trivelige og hyggelige, profesjonelle og imøtekommende – og strekker seg langt når vi er avhengig av det. I sum gjør det valget enkelt.»

Håvard Tørresvold
Driftssjef region Sør/Øst
Kjøpmannshuset Spar

«Vi har lenge forstått at vi ikke er tjent med å kjøre ansettelsesprosesser på egenhånd, men heller overlate oppgaven til fagpersoner som kan det. Det sier seg selv: Flinke folk som driver med dette hver eneste dag, treffer både bedre og oftere. Vi har til nå besatt 8-10 lederstillinger gjennom Pro Search, som er ett av flere rekrutteringsselskaper vi er fornøyde med. Størrelsen på kontaktnettet er naturligvis viktig. Likevel foretrekker jeg ofte å samarbeide med de som ikke er så store. Pro Search er flinke, profesjonelle og jordnære. "De representerer oss på en flott måte.»

Flemming Vestergaard
Tidligere Driftssjef
Kjøpmannshuset Spar

«Vi har så langt benyttet oss av Pro Search ved tre ansettelser, og har utelukkende gode erfaringer. Tidligere gjorde vi hele ansettelsesjobben selv, men fallgruvene er mange, verden blir stadig mer kompleks, og derfor inviterte vi tre rekrutteringsbyråer til en anbudskonkurranse. Da vi valgte Pro Search, var det først og fremst fordi prisen var noe lavere enn hos de andre. I ettertid har andre verdier også blitt synlige. Vi er blitt kjent med dem, de er blitt kjent med oss. Underveis har de involvert oss på en god måte, og de har funnet kandidater som vi er svært fornøyde med. Den fine jobben til Pro Search har gjort at vi kan bruke enda mer tid på det vi er gode på; bygge, forvalte og selge boliger.»

Asle Granerød
Adm. dir
Labo as

«Vi har til nå ansatt tre ledere i Agnes Utvikling AS etter at vi startet samarbeidet med Pro Search. Vi har truffet veldig bra med alle sammen. Lederne er hentet fra tre ulike fagmiljøer – salg, teknisk og økonomi – og Pro Search har funnet de riktige personene med den rette profilen og kompetansen. Mye av forklaringen tror jeg ligger i det grundige forarbeidet. De forsto hva vi søkte etter og trengte. I Sjøparken er det avgjørende at de ansatte kan jobbe i team, at menneskene passer godt sammen. Med en tydelig kravspesifikasjon gikk Pro Search løs på oppgaven. Etter mitt skjønn fikk vi ikke bare det vi ville ha, men teamet vi drømte om.»

Espen Eliassen
Adm.dir
Agnes Utvikling AS

«Vi har flere metoder å rekruttere folk på. Til enklere ansettelser nedover i organisasjonen bruker vi gjerne vårt eget nettverk eller et bemanningsselskap. For å hente inn nye ledere eller fagspesialister, bruker vi gjerne Pro Search. Vi har nå samarbeidet i over fire år, og jeg har ikke et vondt ord å si. Pro Search er dyktige, raske, effektive og hyggelige. De har en bra "nese" for å finne de riktige kandidatene, og også en pris som reflekterer kvaliteten de utøver. Jeg liker fortsatt å være aktivt med i prosessene, og samarbeidet har gått veldig bra.»

Arne Dahl
Adm. dir
Intertek Moody AS

«Vi hadde eit greitt samarbeid med Pro Search AS om rekruttering av marknadssjef. Dei hjelpte oss å få rett mann på rett plass til rett tid. Oppfølging i etterkant har også vore upåklagelig!»

Arne Harald Tønjum
Everksjef
Lærdal Energi