Vi legger vekt på å gi søkerne god informasjon om stillingene de ønsker å søke. Vi trekker frem selskapet, arbeidsmiljøet og stillingen. Dersom det er aktuelt å flytte, er det også viktig å vite litt om f.eks nærområdet, bosted og tilgang på boliger, skoler/barnehage, fritids- og kulturliv.

Alle er velkommen til å registrere seg i vår base.
Klikk her for å registrere deg.

Ønsker du en samtale for å finne veien videre kan du ta kontakt med oss og vi vil sy sammen en pakke som kan passe for deg.
Vi vil kunne hjelpe deg å bli bedre kjent med dine styrker og ambisjoner og hvordan du skal nå dine mål.

«Jeg ble rekruttert til en jobb som Key Account i Fiskars Norway AS. Jeg opplevde Pro Search som ryddige og profesjonelle i hele rekrutteringsprosessen. Jeg fikk tidlig informasjon om hvordan prosessen ville forløpe, og de ga meg raske tilbakemeldinger underveis. Intervjuene ble lagt opp på en fin måte og jeg fikk gode muligheter til å presentere meg for arbeidsgiveren. Jeg fikk en utfordring i form av et case som skulle presenteres i plenum for ansatte i bedriften. Til tross for at en case-presentasjon ofte kan oppleves noe kunstig, følte jeg absolutt at jeg fikk vist fram mine ferdigheter. Kunne jeg ønsket meg det noe annerledes, ville jeg gjerne hatt et møte med mine kommende ledere i forkant av presentasjonen. MenPro Search ga meg nyttig informasjon om selskapet som jeg søkte meg til, og det var gode muligheter til å stille oppklarende spørsmål underveis. Totalt sett opplevde jeg Pro Search som profesjonelle og grundige i hele prosessen. I etterkant av ansettelsen har de kontaktet meg et par ganger. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt.»

Gry Takle Nistad
Key Account
Fiskars Norway AS

«Jeg ble rekruttert til stillingen som butikksjef for Spar Tjøme, og jeg har bare gode ting å si om opplevelsen med Pro Search. De er ryddige, saklige, grundige og profesjonelle i alt de gjør. Det gjelder alt fra valg av lokaler til møtesteder, kommunikasjon, tilbakemeldinger og gjennomføring av intervjuer. Pro Search var raske og effektive gjennom hele rekrutteringsprosessen og ga tydelige og konkrete tilbakemeldinger. Når profesjonaliteten også kombineres med medmenneskelighet, blir intervjusituasjonene både trygge og gode. Jeg fikk presentere meg selv og min kompetanse for bedriften på en fin måte. Jeg mottok all nødvendig informasjonen om selskapet jeg ble rekruttert til. I min første dag på jobben fikk jeg en telefon fra Pro Search som ønsket meg lykke til. Det satte jeg pris på. Utover dette har arbeidsgiver vært særdeles flinke i oppfølgingen, så jeg har ikke hatt behov for ytterligere kontakt med Pro Search.»

Johanne Raiborg
Butikksjef
Spar Tjøme

«Jeg ble rekruttert til stillingen som salgssjef i Sergel Norge. Jeg hadde lang erfaring fra en annen bransje, men var litt usikker på fremtiden – og hadde lyst på nye utfordringer. Derfor kontaktet jeg selv Pro Search. Jeg hadde notert ned hva som var viktig for meg i forhold til en kommende arbeidsgiver. Jeg opplevde at Pro Search hadd gode metoder og kartleggingsverktøy for å hjelpe meg videre. De fant både en arbeidsgiver og stilling som matcher min personlighet og mine behov. Pro Search gjennomførte en rask og effektiv rekrutteringsprosess, informerte meg på en fin måte, og la til rette slik at jeg fikk presentert meg selv og min kompetanse for arbeidsgiver. Jeg opplevde Pro Search som profesjonelle og grundige hele veien. De ga meg verdifull informasjon om selskapet jeg søkte jobb i, og det var åpent for å stille spørsmål når jeg hadde det. Nå har jeg vært ansatt i et halvt år, og Pro Search har vært i kontakt med meg 2-3 ganger i denne perioden. Jeg synes at de har ivaretatt meg og mine interesser på en flott måte.»

Bente Riskild Borgersen
Salgssjef
Sergel Norge

«Jeg ble rekruttert til stillingen som avdelingsleder i S.O.S Security, og jeg opplevde Pro Search som både grundige og profesjonelle, samtidig som de møtte meg på en uformell måte. Det synes jeg var positivt. Kommunikasjonen var god hele veien. Pro Search gjennomførte en personprofilanalyse og tilbakemeldingene ble presentert på en profesjonell måte. Jeg synes Pro Search hadde gode spørsmål i intervjuene, noe som bidro til at jeg fikk muligheter til å presentere meg selv, min erfaring og mine ferdigheter. Jeg har samarbeidet med S.O.S Security tidligere. Av den grunn kjente jeg til bedriften og innholdet i stillingen, og ledelsen i bedriften visste også hva jeg sto for. Behovet for informasjon var nok derfor noe mindre enn hva som er vanlig, men den løpende kontakten med Pro Search var god. Jentene fulgte prosessen tett og la bra til rette slik at jeg fikk presentert meg for arbeidsgiver.»

Morten Tokheim
Avdelingsleder
S.O.S Security