Kontakt         Om oss

Mye useriøst testverktøy på markedet


Minst halvparten av bedriftene i Norge anslås å benytte seg av personlighetstester ved rekruttering av ny arbeidskraft. Men langt fra alle testene holder mål. Det Norske Veritas starter derfor sertifisering av testene for å øke kvaliteten.
DNV-sertifisering av arbeidspsykologiske tester
Useriøs bruk av mangelfulle tester i arbeidslivet er et problem. Uten spesialkompetanse er det vanskelig å avgjøre om en test er god eller dårlig.
Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge (STN) og Det Norske Veritas (DNV) lanserer i disse dager uavhengig DNV-sertifisering av arbeidspsykologiske tester. DNV tilbyr allerede sertifisering av de som gjennomfører testene. Nå er turen kommet til selve testene. Målet har vært å lage en sertifiseringsordning som skiller de gode testene fra de dårlige og useriøse.
Testen må måle riktig
Det er flere testtyper og bruksområder. DNV leverer fra start sertifisering av de viktigste testtypene, nemlig personlighetstester, evne- og ferdighetstester og teamtester – alle til bruk både ved utvikling og utvelgelse.
- Vi stiller strenge krav, sier styrelederen i STN, Sverre L. Nielsen, seniorrådgiver i Norsk Psykologforening. - Testen må måle det den er ment å måle. Testen må måle likt hver gang den benyttes, og den må være normert. Det betyr at testresultatet må kunne sammenlignes med en gruppe som er relevant for den som testes.
Avskalling av useriøse
- Sertifiseringsordningen er frivillig, men vil utvilsomt bidra til å presse kvaliteten opp og sørge for avskalling av useriøse tester og leverandører, sier tjenesteansvarlig Pål Figenschau i DNV.
Det faglige rammeverket og kravene i sertifiseringen er forankret i et nært samarbeid mellom DNV og sertifiseringsrådet for testbruk. Rådet representerer leverandører, brukere og eksperter.
Hjelp til kjøpere og brukere
- DNV er en uavhengig og vel ansett instans som sertifiserer testene med bakgrunn i standarder og et faglig rammeverk, sier Sverre L. Nielsen. – Sertifiseringsordningen vil ventelig gjøre at kjøpere av tester stiller krav til leverandørene om at testene er sertifisert.
Støtter arbeidet
Ole I. Iversen, partner og faglig ansvarlig i konsulentselskapet Assessit AS støtter arbeidet som nå gjøres med å sertifisere arbeidspsykologiske tester. Han tror at dette på sikt vil øke kvaliteten på testene i Norge, men håper imidlertid at prisen for å bli sertifisert ikke blir så høy at det blir vanskelig for nyetablerte virksomheter å sertifisere sine tester.
- Mange virksomheter og rekrutteringsfirmaer benytter fremdeles dårlige tester, som ikke er egnet til annet enn å forvirre. Mange personalsjefer og rekrutteringskonsulenter forstår ikke hvorfor det er viktig å benytte godt dokumenterte tester. Dette er synd, for det er en klar og godt dokumentert sammenheng mellom gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. Heldigvis har dette blitt noe bedre de senere årene, spesielt etter at media begynte å interessere seg for temaet, sier han til Karrierelink.no.
Ole I. Iversen er utdannet cand.polit med hovedfag i psykologi, og har en doktorgrad fra Henley Management College i England. Han er tilknyttet Handelshøyskolen BI som foreleser og har skrevet en bok om bruk av psykologiske tester i arbeidslivet: ”Testhåndboka – Personlighet, rekruttering og utvalg”.
Hvor mye kan en personlighetstest forklare om en person?
- Bare en test i seg selv kan ikke si så mye, men hvis man på forhånd har foretatt en stillings- og kravanalyse og kombinerer testen med et godt tilbakemeldingsintervju kan gode tester være egnet til å si noe om muligheten for at en person gjør en god jobb. Såkalte oversiktsanalyser indikerer at man ved hjelp av gode personlighetstester kan forklare mellom 4 og 16% av årsaken til jobbsuksess. Dette er ikke mye, men betraktelig bedre enn kron og mynt, sier han.
Kan du nevne noen tester med tilfredsstillende dokumentasjon?
- I Testhåndboka, som er utgitt på Gyldendal forlag, er det angitt en rekke tester som ansees som godt dokumentert og som kan benyttes i rekrutteringssammenheng. Dette er blant annet OPQ 32i, NEO PI-R og 16 PF.
Kan du nevne noen tester med mangelfull eller ikke tilfredsstillende dokumentasjon?
- Under arbeidet med Testhåndboka ble det avdekket en del tester med med mangelfull dokumentasjon, samt en del tester der leverandører ikke kunne eller ville fremvise noen form for dokumentasjon. Dette gjaldt blant annet U-Test, Catherine Juell testen, Discus og PAT, forteller Iversen og viser til Testhåndboka for nærmere omtale av testene og beskrivelse av vurderingskriteriene.

Sjekkliste for vurdering av tester
I ”Testhåndboka - Personlighet, rekruttering og utvalg” av Ole I. Iversen finnes en oversikt og vurdering av tester på det norske markedet. Han mener at du bør få svar på følgende sentrale spørsmål før du bestemmer deg for hvilken test du skal velge:
1. Er testen basert på anerkjent teori og relevant for bruk i jobbsammenheng? (Mange tester er egentlig utarbeidet for klinisk bruk, og disse er ikke nødvendigvis relevante i arbeidslivet).

2. Er det gjort forskning med testen som er publisert i anerkjente akademiske tidskrifter? (Dette er ofte tegn på god kvalitet).

3. Hvor pålitelig, nøyaktig og stabil er testen (Reliabilitet og Validitet)?

4. Hva måler testen og er den egnet til å forutsi jobbatferd?

5. Er det foretatt noen undersøkelser i Norge?

6. Hvordan er testen tilpasset norske forhold?

7. Foreligger det manual på norsk?

8. Hvilke kostnader er forbundet med opplæring/lisensiering og bruk av testen?


Tilbake

Pro Search AS


Yttersø BusinessparkElvevn 34, Larvikpost@pro-search.no


 

 

Site powered by WebOfficeOne ©